Tarmen är den direkta länken till bättre hälsa

Framtidens mjölkproduktion handlar om att ha en hållbar flock som ger avkastning under en längre tid. Optimal hälsa är avgörande här. Särskilt nu när nya vetenskapliga resultat visar att en försämrad tarmhälsa är en bra indikator för förekomsten och effekterna av metaboliska sjukdomar.

Läckande tarmar är en viktig orsak till förlust

Försurning i tjocktarmen påverkar tarmväggens barriär negativt, vilket leder till en läckande tarm. Detta leder till inflammatoriska processer som kräver relativt stora mängder energi i form av glukos. Resultatet är lägre mjölkproduktion och utveckling av (övergångs-)sjukdomar eller minskad fertilitet. Dessutom har man hos idisslare funnit en tydlig koppling mellan en läckande tarm och problem med klövhälsan. En läckande tarm är därför en stor orsak till tvångsavlivning av kor. En förbättrad tarmhälsa kan därför bidra till att öka avkastningen per levnadsdag och gårdens lönsamhet.

Nyhet: Selko LactiBute

För att förbättra tarmhälsan introducerar Trouw Nutrition LactiBute. Detta är en patenterad prebiotika som förbättrar jäsningen i tjocktarmen och minskar risken för läckande tarmar. Selko LactiBute är ett våmbeständigt kalciumglukonat som främjar tarmbakteriernas omvandling av mjölksyra till butyrat (smörsyra). Butyrat stärker tarmbarriären, minskar tarminflammation och hämmar patogena bakterier.

+0,9 kg mjölk tack vare bättre hälsa i tarmarna

Ett praktiskt valideringstest genomfördes på sex nederländska mjölkgårdar under fem månader med sammanlagt över 900 djur. Mjölkvolym, proteinprocent och protein ökade alla signifikant (se tabell 1). Mjölkfettinnehållet förblev högt trots en ökad mjölkproduktion. Produktionsökningen tack vare Selko LactiBute observerades för kor i alla laktationstadier, från tidig till sen laktation.

58104-TN Healthy Life tabel SE-5.pngTabell 1: Uppgifter om mjölkproduktion per dag mätt efter 60 dagar från studiens början. Signifikanta skillnader (P<0,05) visas med fet stil.

Resultaten är inte överraskande och ligger i linje med internationella studier som också visar en genomsnittlig ökning av den uppmätta mjölken med 0,9 kg per ko och dag. Detta beror på förbättrad tarmhälsa, vilket också är en viktig faktor i mitten och slutet av laktationen. Den högre mjölkproduktionen tack vare Selko LactiBute förbättrar inte bara foderbalansen, utan har också hälsofördelar. Detta innebär bland annat en smidigare start av laktationen, högre fertilitet och förbättrad klövhälsa.

Tillämpning

Du kan använda Selko LactiBute både under torrperioden och under amning för att uppnå optimalt stöd för tarmhälsan och mjölkproduktionen. Doseringen av Selko LactiBute är 16 g per djur och dag i blandfoder eller tillsatta mineraler. En förblandning (50 g ko/dag) finns tillgänglig för administrering i blandaren: Maxcare LactiBute Topdress Kostnaden för lantbrukaren är cirka 16 eurocent per ko och dag. Med det nuvarande mjölkpriset innebär detta en ROI på >3, vilket inte inkluderar hälsofördelarna. Detta gör Selko LactiBute till en mycket intressant investering för att öka hållbarheten i besättningen och lönsamheten på mjölkgården.

Figur 1: Orsaker till och konsekvenser av intestinal acidos eller läckande tarm

 

Är du nyfiken på vad Selko LactiBute kan göra för din mjölkproduktion?