Vision, Mission and Values Vision, Mission and Values

Våra ambitioner

Vi är engagerade i våra kunder och i vår planet.

Vi är en viktig länk mellan råvaror och produktion av slutfoder för djur. Vi tar vårt ansvar genom att investera i hållbara lösningar för människor och djur.

Vår ambition är att samarbeta med våra leverantörer och kunder för att uppnå högre standarder för livsmedelssäkerhet och djurhälsa. Våra ambitioner inkluderar:

  • Hållbarhet
  • Feeding the Future
  • Kvaliteten på foder till livsmedel
  • Hälsa och livsmedelssäkerhet

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag - Feeding the Future - är vårt raison d'être. Den inspirerar oss varje dag och ger mening och drivkraft till det vi gör. Den bygger på faktumet att vår världsbefolkning växer snabbt. År 2050 kommer det att finnas nästan 10 miljarder människor på jorden - och vi kommer att behöva producera 70 procent mer mat för att försörja dem utan att förbruka planeten.  Dessutom ökar antalet djur och de behöver också föda. Denna enorma utmaning gäller hela kedjan från foder till livsmedel, och vi är fast beslutna att göra vår del.

Tillsammans med vårt moderbolag Nutreco och vår systerdivision Skretting är vi övertygade om att vi kan åstadkomma en förändring av hur vår bransch fungerar. Genom att göra det vill vi styra mjölk-, ägg- och köttproducenter mot ett cirkulärt jordbrukssystem som använder mark och resurser på ett mer hållbart sätt. På så sätt kan vi hjälpa till att försörja den växande befolkningen med livsmedel.

Trouw Nutrition är verksamt i alla led av värdekedjan, inklusive aktiviteter med fokus på djurfoder, hållbar djurproduktion, bearbetning och distribution.  Detta gör att vi kan bidra med unika insikter och tillförlitlig erfarenhet till denna utmaning.

Vår vision

Vi tror att kraften i näring och god företagsledning kan förändra vår bransch - och till och med vår planet. Det är därför vi ifrågasätter hur foder- och livsmedelskedjan fungerar för att skapa en bättre framtid, från planeten till vår tallrik.

Relaterade sidor

Vår organisation
Hållbarhet
Kvalitetsfoder lönar sig