Milkiwean: Total prestanda för smågrisar

Milkiwean fokuserar på hög avkastning för att förbättra smågrisarnas prestanda. Tack vare vårt nätverk av specialister över hela världen som forskar om näring och smågrisars hälsa kan vi fortsätta att ligga i framkant och vara innovativa. Vi har också en unik produktionsprocess som garanterar kvalitet och högre foderintag för att möjliggöra utmärkta tillväxtresultat. Vårt fullständiga program för smågrisfoder erbjuder målinriktade lösningar för alla grisuppfödare.

Vårt tillvägagångssätt

Har du problem med diarré, smågrisar som inte växer tillräckligt snabbt eller är det inte lönsamt att föda upp smågrisar? Milkiweans lösningar är skräddarsydda för de olika utmaningarna i uppfödningsanläggningar för suggor. De påskyndar utvecklingen av smågrisarnas matsmältningssystem och säkerställer ett kontinuerligt foderintag, bättre matsmältning och immunförsvar, för att uppnå bästa möjliga resultat. Milkiwean gör det möjligt för dig att uppnå bästa möjliga avkastning på investeringar för ditt företag.

Vårt erbjudande

Milkiwean ger smågrisar bästa möjliga start med hjälp av tre olika utfodringsprogram som kan anpassas till din gård och din förvaltning:

Milkiwean Efficient Start

Riktar sig till grisuppfödare som vill ha optimal hälsa på sina gårdar och som prioriterar effektivitet för sina djur, sin gård och sin industri. Milkiwean Efficient Start stöder dina smågrisars hälsa genom att öka produktiviteten och minimera svinnet, så att du kan få högre avkastning på dina investeringar och utveckla din verksamhet.

Detta är vad Milkiwean Efficient Start erbjuder:

 • 6% högre fodereffektivitet
 • 10% lägre kostnad/kg
 • Teknik för att reagera på en instabil ingrediensmarknad
 • En användarvänlig produktportfölj

Milkiwean Best Start

Utformad för grisuppfödare som vill ha topprestanda och högre kapacitet på gården.

Detta är vad Milkiwean Best Start erbjuder:

 • Snabbare tillväxt och högre foderintag
 • Högre utgångsvikt och bättre jämnhet
 • Högre nivå av smältbara näringsämnen
 • Högre näringstäthet

Milkiwean Vital Start

Utfodringsprogrammet Milkiwean Vital Start är utformat för grisproducenter som vill förebygga de utmaningar som är förknippade med avvänjning och som vill ge bästa möjliga stöd för utvecklingen av sina smågrisar under den komplexa avvänjningsprocessen. En hälsosammare start i livet för smågrisar leder till mer vitala djur och större välbefinnande, samt till en mer hållbar produktion, minskat beroende av antimikrobiella medel och lika eller bättre djurhälsa och lönsamhet.

Detta är vad Milkiwean Vital Start erbjuder:

 • En hälsosammare start i livet
 • Mer livskraftiga djur och bättre välbefinnande
 • Minimalt beroende av antibiotika
 • Förbättrad djurhälsa och lönsamhet
 • Mer hållbar produktion
 • En felfri grisningsprocess
 • Smidig övergång till avvänjning
 • Fokusera på matsmältning och portvakter i stället för lågt pH-värde.