Forskning och utveckling i världsklass

Trouw Nutritions forskning och utveckling (R&D) är utformad för att omsätta forskning i världsklass i praktiska, kostnadseffektiva och hållbara lösningar för ett ständigt föränderligt klimat. Vi fortsätter att expandera och fokuserar under tiden på flera vetenskapliga discipliner, med teams som inkluderar nutritionister, veterinärer, djurfysiologer, mikrobiologer, immunologer samt data- och modellforskare.

Artspecifika forskargrupper som ger mervärde

Våra internationella experter inom forskning och utveckling arbetar i teams som fokuserar på specifika arter och discipliner. De centrala grupperna fokuserar på följande:

  • Upptäckt: De är engagerade i att utveckla och investera i nästa generations hållbara produkter, modeller och tjänster.
  • Ingredienser: De letar efter banbrytande ingredienser och tillsatser.
  • Arter: De forskar kring fjäderfä, kor och svin.
  • Modell- och datavetenskap: De använder datainnovationer för att utveckla prognosmodeller för att optimera foder och jordbruksförvaltning.
  • Global validering: De samarbetar med ledande universitet och regionala vetenskapliga partner runt om i världen för att ytterligare validera vår forskning. De investerar i ett globalt nätverk av kommersiella pilotgårdar för att testa det verkliga mervärdet av produkter och tjänster och minska klyftan mellan vetenskaplig kunskap och jordbruksmetoder.

Vårt arbete, som utförs i enlighet med god Good Clinical Practice (GCP), samordnas av ett engagerat team av erfarna forskare med de viktigaste specialiteterna, från foderproduktion och kvalitetskontroll till djurskydd och statistik.

Trouw Nutrition ger ny mening åt boskapsuppfödning

För att kunna föda vår snabbt växande befolkning på ett bra sätt måste vi hitta nya sätt att få fram animaliska produkter och utveckla ny teknik som gör det möjligt att skapa bättre lösningar än de som finns tillgängliga i dag. Titta på den här videon och upptäck de fantastiska innovationer som sker varje dag, inspirerade av det extraordinära arbetet av det engagerade forsknings- och utvecklingsteamet på Trouw Nutrition.

Fantastiska idéer kommer från omvärlden och från alla på Trouw Nutrition. Det är upp till oss att omvandla dessa möjligheter till konkreta nya lösningar som bidrar positivt till våra liv och vår planet.
Coen Smits, PhD, R&D Director på Trouw Nutrition