Quality Feeds Value Quality Feeds Value

Kvalitetsfoder lönar sig

Vi levererar högsta kvalitet dagligen och skapar värde tack vare Nutrace, vårt system för livsmedels- och fodersäkerhet. Alla produkter och tjänster från Trouw Nutrition måste uppfylla de strikta Nutrace-standarderna, från råmaterial till produktion och leverans, och är dessutom helt spårbara. Vi skyddar integriteten hos våra varumärken och våra kunder genom att säkerställa oavbruten kvalitet av alla typer.

Certifierad kvalitet och fodersäkerhet

Nutrace-programmet säkerställer en konsekvent formulering och produktion av specialfoder av hög kvalitet. Dessa kontrolleras av Trouw Nutrition-divisionen och moderbolaget Nutreco. Dessutom har lokala och internationella certifieringssystem införts på Trouw Nutritions olika anläggningar. Dessa lokala och internationella standarder granskas och revideras regelbundet av externa oberoende organ och våra kunder.

Utvärdering och förvaltning av våra leverantörer av ingredienser

Sedvanliga standarder för utvärdering och hantering av ingredienser och leverantörer säkerställer att endast hälsosamma, säkra och hållbara råvaror används för att producera tillförlitliga specialfoder. Trouw Nutritions filialer använder endast godkända leverantörer och ingredienser. Nya leverantörer kan endast inkluderas som officiella leverantörer till Trouw Nutrition efter utvärdering och godkännande.

Övervakning och kontroll

Trouw Nutritions harmoniserade, detaljerade och omfattande globala övervakningsprogram listar oönskade ämnen från råvaror till färdigt foder. Ett standardiserat internt varnings- och spårningssystem och ett externt rapporteringsförfarande bör garantera säkerheten för Trouw Nutritions foder och förhindra att liknande problem upprepas eller inträffar på andra ställen.

Riskhantering

Vårt riskhanteringsprogram förklarar hur man snabbt och professionellt hanterar nödsituationer. Riktlinjer för problem-, kris- och riskhantering samt sund kontinuitetsplanering garanterar att rätt beslut fattas i händelse av oönskade situationer.

Spårning

Elektronisk spårning skapar ett effektivt informationsflöde mellan Trouw Nutrition, leverantörer och kunder. Systemet spårar elektroniskt alla foderpartier till deras råvaror och ger korrekt och tillgänglig information om alla foderingredienser, produktionsprocesser och leveranser. Om utvinning och distribution ("uppströms och nedströms") avslöjas snabbt kan man säkerställa att de rättsliga kraven uppfylls. Och det är avgörande för ett effektivt återkallelseprogram.

Relaterade sidor

Vår organisation
Våra ambitioner
Hållbarhet
Juridisk information