Sprayfo calf rearing solutions, for the best LifeStart Sprayfo calf rearing solutions, for the best LifeStart

Den bästa LifeStart med Sprayfo

De första veckorna och månaderna av en kalvs liv är avgörande för att få en högproduktiv mjölkko. Sprayfo från Trouw Nutrition erbjuder en mängd olika förstklassiga lösningar för kalvuppfödning. Tack vare vår omfattande vetenskapliga forskning inom LifeStart säkerställer Sprayfos produkter och tjänster bästa möjliga start för kalvar och hög mjölkproduktion.

Dra nytta av Sprayfo tillsammans med dina kor:

  • Högre viktökning per dag under uppfödningsfasen
  • Lägre dödlighet och högre återhämtningsförmåga
  • Reproduktion och första kalvning 1 till 3 månader tidigare
  • Högre mjölkproduktion genom att utnyttja kalvens genetiska potential

Vetenskaplig bakgrund

Att "bli mer hållbar" innebär för moderna mjölkbönder att producera mer mjölk med färre djur. De kan möta denna utmaning genom att utnyttja varje mölkkossas potential på bästa sätt och maximera deras genomsnittliga livstidsproduktion. Det är viktigt att vara uppmärksam på näringens kvalitet under de första levnadsåren. Detta har ett starkt inflytande på genuttrycket och kan påverka den maximala tillväxten och den framtida produktionspotentialen.

LifeStart-forskning i Kempenshof

Forskning: Totalt 86 individuellt inhysta honkalvar, uppdelade i två grupper, ingick i en långtidsstudie vid Trouw Nutritions anläggning i Kempenshof. LifeStart-gruppen fick 8 liter kalvmjölksersättning varje dag. Kontrollgruppen fick 4 liter varje dag. Båda grupperna fick en koncentration på 150 g/l.

Resultat Vikten i LifeStart-gruppen ökade med 150 g mer varje dag fram till avtrappningen än i kontrollgruppen. Detta gjorde följande skillnad för kalvarna i LifeStart-gruppen: bättre fertilitet, tidigare första kalvning, en ökning med 400 kg korrigerat fett och lägre avgångsfrekvens.

Sprayfo-lösningar för kalvuppfödning

Sprayfo Delta

Sprayfo Delta

Sprayfo Delta är utformad för att ge en helmjölksupplevelse och kombinerar det bästa av helmjölk med de bästa kalvmjölksersättningarna.

Sprayfo kalvmjölkersättning

Sprayfo kalvmjölkersättning

Sprayfos förstklassiga mjölkersättning för kalvar tillverkas av spraytorkat mjölkpulver som produceras internt på Trouw Nutrition.

Sprayfo OsmoFit

Sprayfo OsmoFit

Sprayfo OsmoFit återställer kraftigt kalvarnas pH-värde i blodet. Detta är viktigt för att hålla kalvarna hydrerade när de har diarré.

Learn more about Sprayfo Learn more about Sprayfo

Vill du veta mer om Sprayfo?

Besök Sprayfos webbplats för mer information om våra produkter och andra intressanta ämnen.

Besök Sprayfos webbplats