Sustainability Sustainability

Hållbarhet

Som en del av Nutreco har vi på Trouw Nutrition länge arbetat för att skapa ett mer hållbart livsmedelssystem i enlighet med vårt uppdrag "Feeding the Future".

Vår kurs

Läs våra årliga hållbarhetsrapporter för att få veta mer om våra hållbarhetsresultat under de senaste fem åren. Med hjälp av vårt moderbolag Nutreco har vi publicerat separata hållbarhetsrapporter sedan 2000. Du kommer att läsa om hur vi skapar värde och tar itu med utmaningar i hela leveranskedjan, och du kommer att upptäcka vilka framsteg vi har gjort i fråga om våra nyckelindikatorer och hur vi samarbetar med våra intressenter för att bygga en bättre värld för våra anställda, kunder och leverantörer.

Hållbarhetsrapport 2021Hållbarhetsrapport 2020Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsrapport 2018Hållbarhetsrapport 2017Hållbarhetsrapport 2016

Vi presenterar vår hållbarhetsrapport 2021

Nutrecos CEO Fulco van Lede och Jose Villalon, direktör för hållbarhetsfrågor, diskuterar hållbarhetsrapporten för 2021.

"I slutändan är vi ute efter en bättre balans mellan oss själva och vår planet."
José Villalon – Director of Sustainability, Nutreco

Uppförandekod för leverantörer

Vi har åtagit oss att anskaffa alla våra råvaror på ett hållbart sätt - och vi förväntar oss att våra partner i leveranskedjan följer samma standarder. Därför ber vi dem att skriva under och godkänna vår uppförandekod för leverantörer. 300 av våra största leverantörer, som står för cirka 90 procent av våra utgifter, har nu undertecknat denna kod.

Vår senaste strategi - Sustainability RoadMap 2025

När vår hållbarhetsstrategi Vision 2020 löpte ut satte vi en ny målsättning med en ny hållbarhetsstrategi: RoadMap 2025. När vi utvecklade denna RoadMap involverade vi en bred grupp av interna och externa intressenter i varje steg för att säkerställa att våra ambitioner är både möjliga att uppnå och fokuserade på behoven hos både vårt företag och våra kunder.