Arbeta på Trouw Nutrition

Förbättrad djurhälsa med hjälp av funktionell näring och utfodringsstrategier. Det är ett av målen vi vill uppnå. Vill du hjälpa oss forma framtiden för att ge livsmedel till världens växande befolkning?

Våra lediga tjänster

Med företag placerade över hela världen och ständigt föränderliga krav, finns det många alternativ och möjligheter öppna för alla våra anställda och rekryter. Det finns ett brett urval av karriärmöjligheter inom ekonomi, fodersäkerhet och kvalitet, informationsteknologi, ledning, forskning & utveckling, försäljning, marknadsföring, leveranskedja, drift och ett brett utbud av supportpersonal. Karriärmöjligheter kan innefatta att arbeta inom olika discipliner och olika länder.

Gå till Nutreco Careers

Vår organisation

Trouw Nutrition har en stark marknadsposition inom fodertillsatser, förblandningar, tjänster, mineraler, foder för unga djur och specialiteter. Vi är en viktig länk mellan råvaror och produktion av slutfoder för djur. Vi tar vårt ansvar genom att investera i hållbara lösningar för människor och djur.

Vår ambition är att samarbeta med våra leverantörer och kunder för att uppnå högre standarder för livsmedelssäkerhet och djurhälsa. Våra ambitioner inkluderar:

  • Hållbarhet
  • Feeding the Future
  • Kvaliteten på foder till livsmedel
  • Hälsa och livsmedelssäkerhet

Vår kultur som fyra kärnvärden

Kultur är inte bara något som skrivs på ett papper. Det bör vara en del av våra dagliga handlingar och beslut som anställda. Det är ett viktigt sätt att särskilja oss och agera som ett kollektiv. Därför baserar vi vår kultur på dessa fyra kärnvärden som gör oss till Trouw Nutrition:

  • Innovativa
  • Kapabla
  • Samarbetsvilliga
  • Omsorgsfulla

Mångfald och integration

Trouw Nutrition tror på inkluderande teams med mångfald, då de hjälper oss förstå och betjäna våra kunder och samhällen samt stärker vår förmåga att innovera, skapa och uppfinna lösningar.

På Trouw Nutrition är det våra passionerade medarbetare som gör oss unika och framgångsrika. Därför vill vi att våra team ska spegla det mångfacetterade samhälle vi lever i, så att Trouw Nutrition blir en trevlig arbetsplats för alla.

Vi fokuserar på:

  • Förbättra mångfalden när det gäller kön och nationalitet
  • Att främja och uppmuntra inkluderande beteenden

Arbeta på Trouw Nutrition

Vår organisation
Våra ambitioner
Hållbarhet