Farm-O-San: För bättre boskapsprestanda

För att öka produktiviteten måste du hålla dina djur friska och öka djurens välbefinnande: två saker som går hand i hand.

Farm-O-San hjälper djurhållare att uppnå bättre produktions- och driftsresultat. För att uppnå detta använder vi en komplett portfölj av produkter som vetenskapligt har visat sig öka kvaliteten och den tekniska produktiviteten på boskapsgårdar runt om i världen. Detta inkluderar ett tilläggsfoder för kalvar omedelbart efter födseln. För fjäderfä finns mineralfoder som främjar kalciumupptagningen.

Vi omvandlar forskning och utveckling till praktiska utfodringslösningar

Vi hjälper vi våra kunder att driva en mer kostnadseffektiv och hållbar djurhållning, baserat på vetenskap. Vi omvandlar de senaste vetenskapliga rönen till praktiska foderlösningar så snabbt som möjligt. Dessa lösningar adresserar områden som djuruppfödare möter dagligen.

Vi har fem forskningscenter för djurfoder runt om i världen, med fokus på idisslare, svin och fjäderfä. Vi har också ett forskningscenter för specialingredienser som fokuserar på alla djurarter. Vår interna forskning kompletteras av mer än femtio långsiktiga partnerskap med ledande universitet, forskningsinstitut och andra organisationer. Innovationerna är särskilt anpassade till varje djurs behov i varje skede av djurets liv.