Welcome to NutriOpt Welcome to NutriOpt

Optimala djur- och jordbruksresultat med NutriOpt

Jordbruksföretagen förändras. Företagen växer och professionaliseras alltmer och ser en växande efterfrågan på hållbarhet, välbefinnande och öppenhet på sina marknader. För att lyckas i denna miljö måste man vara innovativ, framåtblickande och lyhörd för förändringar på marknaden.

Vi anser att jordbrukare behöver bättre lösningar och tjänster för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Från analyser och insikter till näringsstrategier och toppmoderna modeller för optimal djurprestanda och affärsmässig framgång.

Varför NutriOpt?

Boskapsuppfödare som vill förbli konkurrenskraftiga på en utmanande marknad måste reagera på konsumenternas efterfrågan. Och dessa konsumenter vill att djuren ska födas upp på ett hållbart och värdigt sätt. Digitala lösningar och tjänster hjälper i allt högre grad djurproducenter att öka sin effektivitet, bli mer motståndskraftiga och driva förändringar. NutriOpt kombinerar digitaliseringen av djurhållning med Trouw Nutritions mångåriga erfarenhet av djurfoder för att hjälpa djurhållare att nå sina mål.

Vad är NutriOpt?

NutriOpts integrerade program hjälper djuruppfödare med kunskap om näring, bättre utfodringsmönster och mer konsekvent, optimal djurprestanda. Boskapsuppfödare kan välja den lösning som bäst uppfyller deras mål bland mer än 15 tjänster.

Den användarvänliga portalen MyNutriOpt ger snabb tillgång till de olika NutriOpt-tjänsterna. Några av NutriOpts funktioner: visa och exportera testresultaten av skannade foderprover, beräkna de bästa resultaten för olika scenarier i en grisfarm och optimera foderformuleringen för slaktkycklingar.

Vem är NutriOpt avsett för?

NutriOpt-tjänsterna är utformade för djurproducenter, foderföretag, integratörer och konsulter som använder dem för grisar, värphöns, slaktkycklingar, mjölkkor och nötkreatur. Som kund blir du en del av det globala NutriOpt-nätverket av boskapsuppfödare och foderspecialister som framgångsrikt har implementerat systemet. Du får också tillgång till Trouw Nutritions expertkunskap och omfattande näringsdatabas. Är du redo för den digitala revolutionen?

NutriOpt i praktiken

Att få information om kvaliteten och näringsvärdet hos ditt foder och dina råvaror: det är vad NutriOpt handlar om. Vårt bärbara paradnummer, NutriOpt On-site Adviser (NOA), gör det möjligt för boskapsuppfödare att analysera foderprover när och var de vill. De får resultaten på sin telefon eller dator efter bara några minuter. Det finns också utfodringsstrategier, t.ex. NutriOpt Pre-peak-konceptet, som utvecklades för att maximera näringsupptaget och effektiviteten hos värphöns före toppning. Våra NutriOpt-djurmodeller för grisar, slaktkycklingar, suggor och mjölkkor hjälper nutritionister att ta reda på den bästa utfodringsstrategin för olika situationer. Bli en del av den digitala revolutionen!

NutriOpt är en verkligt unik och revolutionerande metod som gör det möjligt för oss att utfodra våra djur bättre och mer exakt. På detta sätt vill vi minska kostnaderna samtidigt som vi bidrar till att föda upp friskare och mer produktiva djur.