Friska tarmar, högre produktivitet

Framtidens mjölkproduktion handlar om att ha en hållbar flock som ger avkastning under en längre tid. Optimal hälsa är avgörande här. Särskilt nu när nya vetenskapliga resultat visar att en försämrad tarmhälsa är en bra indikator för förekomsten och effekterna av metaboliska sjukdomar.

Läckande tarmar är en viktig orsak till förlust

Försurning i tjocktarmen påverkar tarmväggens barriär negativt, vilket leder till en läckande tarm. Detta leder till inflammatoriska processer som kräver relativt stora mängder energi i form av glukos. Resultatet är lägre mjölkproduktion och utveckling av (övergångs-)sjukdomar eller minskad fertilitet. Dessutom har man hos idisslare funnit en tydlig koppling mellan en läckande tarm och problem med klövhälsan. En läckande tarm är därför en stor orsak till tvångsavlivning av kor. En förbättrad tarmhälsa kan därför bidra till att öka avkastningen per levnadsdag och gårdens lönsamhet.

Läs artikeln

Exakt vad vi behöver

Stressfaktorer som oregelbundet foderintag, värmestress och kalvning har stor inverkan på tarmhälsan. En frisk tarm absorberar näringsämnen från fodret effektivare och resulterar i en högre produktivitet. Det är precis vad vi behöver i dessa tider!

Nyhet: Selko LactiBute

För att förbättra tarmhälsan introducerar Trouw Nutrition LactiBute. Detta är en patenterad prebiotika som förbättrar jäsningen i tjocktarmen och minskar risken för läckande tarmar. Selko LactiBute är ett våmbeständigt kalciumglukonat som främjar tarmbakteriernas omvandling av mjölksyra till butyrat (smörsyra). Butyrat stärker tarmbarriären, minskar tarminflammation och hämmar patogena bakterier.

Ladda ner broschyren

Lägg till Selko LactiBute i din ranson

Genom att tillsätta Selko LactiBute till dina kors foder ökar den uppmätta mjölkproduktionen med i genomsnitt 0,9 kg per dag, vilket förbättrar din foderbalans. Selko LactiBute har testats i stor omfattning, både i forskningssammanhang och i praktiken på gårdar. Och det finns fler fördelar:

Andra fördelar med Selko LactiBute:

  • Stödjer tarmhälsan
  • Bättre utnyttjande av energi och protein
  • Högre produktion av fett och protein
  • Motståndskraftiga kor
  • Hälsosammare boskap

Ladda ner produktbladet

Optimalt stöd för tarmhälsa och mjölkproduktion

Du kan använda Selko LactiBute både under torrperioden och under amning för att uppnå optimalt stöd för tarmhälsan och mjölkproduktionen. Selko LactiBute förbättrar inte bara mjölkproduktionen och ökar foderbalansen, den bidrar även till dina kors hälsa. Detta innebär bland annat en smidigare start av laktationen, högre fertilitet och förbättrad klövhälsa.

Är du nyfiken på vad Selko LactiBute kan göra för din mjölkproduktion?