Stöd för dina kalvar under vintern: 7 tips

Ruminants

Vintern är en högriskperiod för kalvar under den första månaden av deras liv. För varje grad under 10°C behöver en ung kalv 2 % mer energi från mjölk för att hålla sig varm. Om kalven är sjuk eller pälsen är blöt ökar detta energibehov. En kalv tar också upp mindre näring när den har diarré. Läs våra tips för att uppnå optimal tillväxt och hälsa hos de yngsta kalvarna under kalla perioder.

13-02-2022
  • Optimera tillgången på råmjölk för att optimera kalvens motståndskraft. Arbete enligt VVV-principen (en nederländsk akronym som betyder "VlugVaakVeel" (snabbt, ofta och mycket)) är ett måste här. Om du är osäker på kvaliteten (koncentrationen av antikroppar) på råmjölken hos dina kor, kan du alltid låta testa en del av råmjölken. En refraktometer kan användas för att avgöra om råmjölken uppfyller de högsta kraven.
  • Placera en termometer i närheten av kalvarna.Om den genomsnittliga stalltemperaturen är omkring 5°C, ge 10 % mer foder! Om temperaturen sjunker till 0°C, ge 20 % mer foder!
  • Använd bra kalvmjölk. Särskilt under de första levnadsveckorna är ett bra mjölkpulver grunden för en hälsosam och snabb uppfödning av dina kalvar. Detta är den riktiga investeringen för en lönsam uppfödning. I detta fall, billigt är dyrt!
  • Matning av mjölk vid rätt temperatur. Det är viktigt att mjölken ges vid en temperatur på cirka 40°C. Detta förhindrar att kalvens energi går förlorad i onödan. Kalvar föredrar att dricka genom en spene. Båda åtgärderna förbättrar mjölkens åtkomst till löpmagen och minskar risken för att den hamnar i våmmen.
  • Använd en kalvjacka. Genom att använda en kalvjacka under de första veckorna förlorar kalven mindre värme och kan bättre upprätthålla sin kroppsvärme. Kalven behöver mindre energi för att behålla sin kroppstemperatur.
  • Använd tillräckligt med bädd. Kalvarna ska ha en box som är helt dragfri och torr. Utför ett knätest på dig själv: gå ner på knä i boxen för att testa om boxen fortfarande är torr. Om ditt knä blir vått är det hög tid att mocka boxen. Det är en god idé att sprida ut till exempel ett paket sågspån, malet rapshalm eller malet lin för att hålla boxen helt torr ett tag.
  • Använd en värmelampa till nyfödda kalvar. De är mycket känsliga för utomhustemperatur. Placera en värmelampa över kalven under de första 24 timmarna om temperaturen är lägre än 10°C i kalvboxen. På så sätt torkar kalvarna snabbare och behåller lättare sin kroppstemperatur.

Genom att vidta ovanstående åtgärder blir kalven mer motståndskraftig mot diarré och andningsproblem. Kalven växer även bättre eftersom den behöver mindre energi för att hålla sig varm. Detta innebär större tillväxt per kilo foder samt lägre sjukdomsproblem och kostnader.