Betydningen af en høj livslang, daglig ydelse

Mælkeproduktion vil spille en central rolle muligheden for at brødføde verdens befolkning i de kommende årtier. Denne øgning skal også ske på en stadig mere bæredygtig måde. Dette indebærer tre udfordringer:

  1. Indvirkningen på miljøet og brugen af naturressourcer skal begrænses mest muligt.
  2. Det er bydende nødvendigt at garantere malkekvægets sundhed og velfærd for at sikre, at samfundets tillid til fødevareproduktionskæden øges yderligere.
  3. Udvikling af en bæredygtig virksomhed, der giver et tilstrækkeligt afkast til den nuværende og næste generation.

Bæredygtig mælkeproduktion med det lavest mulige fodaftryk

Forskning viser, at der er en klar sammenhæng mellem teknisk/økonomisk ydelse og emissioner. Bedrifter med de laveste drivhusgasemissioner har en øget margen på 1 EUR/100 liter produceret mælk. Dette giver mælkeproducenter en enestående mulighed, da sunde dyr er klart mere produktive og derfor også producerer de laveste emissioner pr. liter mælk. Derfor passer indsatserne, der bidrager til bæredygtig mælkeproduktion fint sammen med en reduktion af fodaftrykket.

Kort sagt, der er masser af udfordringer for dig som mælkeproducent. For at imødegå disse tre udfordringer er det vigtigt, at du tager dig så effektivt som muligt af dyrene på din bedrift, fra fødsel til afhentning, så resultatet bliver en høj(ere) livslang, daglig ydelse. Ved hjælp af HealthyLife Calculator kan du tage det første skridt. Regn den selv ud!

Til Healthy Life Calculator

Beregn den livslange, daglige ydelse

Den gennemsnitlige livslange, daglige ydelse har vist en positiv tendens i de seneste år og er steget med over 1 kg mælk pr. levedag i løbet af fem år (fra 14,8 kg mælk pr. levedag i 2016 til 15,9 kg mælk pr. levedag i 20203 ). Denne stigning kan forklares med en lidt lavere kælvningsalder og en stigning i antallet af produktionsdage.

Læs artiklen om livslang, daglig ydelse

HealthyLifes 4 nøgletal

Målet er en livslang, daglige ydelse på 20 kg mælk pr. levedag.

Variationen i den livslange, daglige ydelse er dog stadig betydelig. Undersøgelser 4 viser, at den livslange, daglige ydelse inden for en gruppe af bedrifter varierer mellem 12,9 og 18,0 kg mælk/daglig ydelse. På bedriftsniveau er variationen endnu større, idet nogle mælkeproducenter opnår 22 kg mælk/daglig ydelse, mens andre mælkeproducenter opnår lidt over 10 kg mælk/daglig ydelse. Tysk forskning har vist, at målet bør være en livslang, daglig ydelse på mindst 20 kg mælk/daglig ydelse for at sikre maksimal økonomisk levedygtighed.

Få mere ud af opdrættet!

Vidste du, at den gennemsnitlige kælvningsalder i Holland i årevis har ligget på 26 måneder? Der er plads til forbedringer. Faktisk viser forskning, at de højeste produktionsrater opnås ved en kælvningsalder på 22 måneder. Ud over at sænke kælvningsalderen, giver udskiftningsraten også mulighed for omkostningsbesparelser. Dette kan også øge dine husdyrs levetid.

Referenties

  1. Bæredygtigt mejeri i Europa, 2020

  2. Fødevare- og landbrugsorganisationen og Global Dairy Platform, 2019

  3. CBS-data (data fra Centraal Bureau voor de Statistiek)

  4. Countus' økonomiske analyse (2017-2019), der er bestilt af Trouw Nutrition