Vision, Mission and Values Vision, Mission and Values

Vores ambitioner

Vi er engageret i vores kunder og i vores planet.

Vi er et vigtigt bindeled mellem råvarer og produktionen af det endelige foder til besætninger. Vi påtager os vores del af ansvaret ved at investere i bæredygtige løsninger for mennesker og dyr.

Vores ambition er at samarbejde med vores leverandører og kunder om at opnå højere standarder for fødevaresikkerhed og dyresundhed. Vores ambitioner omfatter:

  • Bæredygtighed
  • Feeding the Future
  • Foder- og fødevarekvalitet
  • Sundhed og (fødevare) sikkerhed

Vores mission

Vores mission - Feeding the Future - er vores eksistensberettigelse. Den inspirerer os hver dag og understreger, hvor vigtigt og meningsfyldt det er, det vi gør. Den er baseret på den kendsgerning, at verdens befolkning vokser hurtigt. Der vil være næsten 10 milliarder mennesker på jorden i 2050 - og vi skal producere 70 % flere fødevarer for at brødføde dem uden at udtømme planeten. Desuden vokser antallet af dyr og de skal også fodres. Denne enorme udfordring gælder for hele foder- og fødevarekæden, og vi er forpligtet til at gøre vores del af arbejdet.

Sammen med vores moderselskab Nutreco og vores søsterafdeling Skretting er vi overbevist om, at vi kan ændre den måde vores industri arbejder på. På denne måde ønsker vi at styre mælke-, æg- og kødproducenter hen imod et cirkulært landbrugssystem, der anvender jorden og ressourcerne mere bæredygtigt. På den måde kan vi hjælpe med at brødføde den voksende befolkning.

Trouw Nutrition er aktiv i alle led af værdikæden, herunder aktiviteter med fokus på dyreernæring, bæredygtig dyreproduktion, forarbejdning og distribution. Dette giver os mulighed for at bidrage til denne udfordring med vores unikke indsigt og pålidelige erfaring.

Vores vision

Vi tror på, at sund ernæring og god forretningsførelse kan forandre vores industri - og selv vores planet. Det er derfor, vi sætter spørgsmålstegn ved den nuværende måde foder- og fødevarekæden fungerer på, så vi kan skabe en bedre fremtid, fra planet til tallerken.

Tilknyttede sider

Vores organisation
Bæredygtighed
Kvalitetsfoder betaler sig