HealthyLife: Præstation gennem et helt liv

Nøglen til succes, er at forlænge din malkekos liv. Med lidt ekstra omsorg og opmærksomhed, kan du opnå en stor effekt. Det er derfor, at Trouw Nutrition introducerer HealthyLife programmet, som ansporer dig til at forbedre din malkekvægsbedrifts præstation på en bæredygtig OG indbringende måde.

HealthyLife er en integreret tilgang til at styre din bedrift, som tager udgangspunkt i din specifikke situation. Udgangspunktet er at øge antallet af laktationer per malkeko og således at reducere dit miljøfodaftryk. En forøgelse af livsydelsen i produktionen (LDP) er nøglen til dette.

HealthyLife-programmets emner

Livslang, daglig ydelse
Mave-tarmsundhed

HealthyLife kan betale sig. Regn det selv ud!De fire nøgletal fra HealthyLife programmet giver en hurtig analyse, der viser, hvor man kan foretage forbedringer, som styrker livsydelsen i produktionen og udbyttet fra din mælkekvægsbedrift. Det vil hjælpe dig til at få mest muligt ud af din besætning og sikre en succesful overgang fra goldperiode til laktationsperiode.

Positiv tendens for livsydelsen i produktionen

Livsydelsen i produktionen er et praktisk og nyttigt indeks, der har et længere perspektiv end selve koens produktive fase. Når alt kommer til alt, så har det en direkte effekt på livsydelsen i produktionen, om du er lykkes godt med dit kalveopdræt. Livsydelsen i produktionen bliver påvirket af:

  • Sænkning af kælvningsalderen
  • Forøgelse af mælkeproduktionen
  • Forlængelse af dyrenes levetid

Antallet af en malkekos laktationsperioder har stadig en stor indflydelse på dyrets livsydelse i produktionen.