Mød Trouw Nutritions forskningscentre rundt om i verden

Alle ernæringsløsninger der markedsføres af Trouw Nutrition, er baseret på videnskabelige resultater, som er evalueret grundigt og testet løbende for at hjælpe kunderne med at klare nutidens største udfordringer.

Hvert år byder vi næsten 5.000 besøgende velkommen til vores interne forskningscentre og gennemfører mere end 70 F&U-undersøgelser verden over om f.eks. nye molekyler, metoder, ingrediensers egenskaber og metabolisme hos dyr. Vores forskningscentre og globale netværk af forsøgsgårde giver os værdifulde muligheder for at gennemføre undersøgelser i forskellige miljøer. Alle undersøgelser opfylder de højeste standarder for dyrevelfærd.

Fremhævelse af vores seneste projekter:

  • Unikke elektroniske fodrings- og vandingsstationer, der gør det muligt for os at overvåge dyrenes fodringsadfærd i gruppevis opstaldning.
  • Forskning i dyrs stofskifte, sundhed, fysiologiske egenskaber og fordøjelse i særligt udvalgte centre.
  • Velforvaltede, kommercielle pilotfarme til at teste vores produkter, programmer og tjenester holdt op mod regionale markedsstandarder.

Svineforskningscenteret i Holland

Holdet af internationale forskere og husdyreksperter ved svineforskningscenteret gennemfører rigoristiske forskningsundersøgelser, der fokuserer på forbedret fodereffektivitet, ernæring til smågrise og deres sundhed samt søers sundhed og ydelse. Unikke elektroniske fodrings- og vandingsstationer og videoovervågning på centret gør det muligt at overvåge hver enkelt pattegrises fodringsadfærd individuelt, selv når de er opstaldet i grupper. Den individuelle vand- og foderindtag undersøges. Der er også en enhed, der gennemfører undersøgelser af dyrenes sundhed, fysiologiske egenskaber og fordøjelse. Forskere kan bruge denne enhed til at simulere de fleste forhold i husdyrbrug rundt om i verden.

Forskningscenter for drøvtyggere i Holland

Det internationale team af forskere bag forskningscenteret for drøvtyggere forsker i ernæringen til malkekvæg, kødkvæg og kalve. De fokuserer på udvikling af innovative produkter og koncepter og kvantificerende processer til vores ernæringsmodeller. På vores forsøgsmejeri forskes der i foderindtag, mælkeproduktion, ernæringsfysiologi og dyresundhed. En anden gård i gruppen undersøger væksten hos kalve, malkekøer og kødkvæg. Her forskes der i mælkefodring, fravænning og vækst. Disse undersøgelser fokuserer på vækst, fodereffektivitet og, endnu vigtigere, på dyrenes udvikling og sundhed. In vitro- og in situ-modeller fuldender mulighederne inden for forskningsområdet. Alle vores bestræbelser bør fremme en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig produktion af malkekøer og kødkvæg.

Fjerkræsforskningscenter i Spanien

Ekspertgruppen ved fjerkræsforskningscenteret forsker i effektiv og bæredygtig udnyttelse af foder, produktionsresultater samt sundhed og velfærd for fjerkræ og kaniner i på rummeligt anlæg i Spanien. Det store center huser slagtekyllinger, avlshøns, æglæggende høns og kaniner. I en separat enhed udføres fysiologiske tests og undersøgelser af fordøjelsen for at optimere ernæringsløsninger til de forskellige staldsystemer. Det foder, der er nødvendigt til disse forsøg, produceres af en separat afdeling på centret med støtte fra et forskningslaboratorium, der foretager de nødvendige ernæringsanalyser.

Innovationslaboratoriet i Holland

Forskerne i innovationslaboratoriet evaluerer det funktionelle indhold og næringsindholdet af nye ingredienser, der kan bidrage til bæredygtig produktion, dyresundhed og produktkvalitet. Forskningsholdet samarbejder også med artsspecifikke forskningshold for at skabe synergier og udvikle nye idéer til vores innovationsproces. Trouw Nutritions forskningslaboratorium er veludstyret og står til rådighed for alle forskningshold. Det giver mulighed for Q-PCR-undersøgelser, molekylærbiologi, mikrobiologi, immunologi og in vitro-analyser og fordøjelsesmodeller.

Pilotfarme i hele verden

F&U-holdet udvider sit forskningsstøttenetværk til også at omfatte kommercielle pilotfarme på mange steder i verden. De er udformet med henblik på at afprøve videnskabelig viden og anvende den i landbrugspraksis. Hvert anlæg repræsenterer den udvalgte region og er klar til at gennemføre kontrollerede undersøgelser. Denne tilgang muliggør praktisk gennemførelse, sænker forskningsomkostningerne og støtter Trouw Nutritions lokale afdelinger.