Quality Feeds Value Quality Feeds Value

Kvalitetsfoder betaler sig

Hver dag leverer vi absolut topkvalitet og skaber værdi takket være Nutrace, vores fødevare- og fodersikkerhedssystem. Alle Trouw Nutrition-produkter og -tjenester skal opfylde strenge Nutrace-standarder, lige fra råvarer til produktion og levering, og de er desuden fuldt sporbare. Vi beskytter integriteten af vores mærker og vores kunder ved at sikre uafbrudt kvalitet af alle typer.

Certificeret kvalitet og fodersikkerhed

Nutrace-programmet sikrer en ensartet sammensætning og produktion af specialfoder af høj kvalitet. Disse kontrolleres af Trouw Nutrition-divisionen og moderselskabet Nutreco. Desuden er der blevet indført lokale og internationale certificeringssystemer på Trouw Nutritions forskellige lokaliteter. Disse lokale og internationale standarder gennemgås og revideres regelmæssigt af eksterne, uafhængige organer og vores kunder.

Evaluering og styring af vores leverandører af ingredienser

De sædvanlige standarder for evaluering og forvaltning af ingredienser og leverandører sørger for, at der kun anvendes sunde, sikre og bæredygtige råvarer til at producere specialfoder vi kan stå inde for. Trouw Nutritions filialer anvender kun godkendte leverandører og ingredienser. Nye leverandører kan kun blive optaget som officielle leverandører af Trouw Nutrition efter evaluering og godkendelse.

Overvågning og kontrol

Trouw Nutritions harmoniserede, detaljerede og omfattende globale overvågningsprogram indeholder en liste over uønskede stoffer fra råvarer til færdige foderstoffer. Et standardiseret internt advarsels- og sporingssystem og en ekstern rapporteringsprocedure skal sørge for sikkerheden i Trouw Nutritions foder og forhindre, at lignende problemer gentager sig eller opstår andre steder.

Risikostyring

Vores risikostyringsprogram forklarer, hvordan man håndterer nødsituationer hurtigt og professionelt. Retningslinjer for problem- , krise- og risikostyring samt en solid planlægning af forretningskontinuiteten sikrer, at de korrekte beslutninger træffes i tilfælde af uønskede situationer.

Sporing og opsporing

Elektronisk sporing og opsporing skaber en effektiv informationsstrøm mellem Trouw Nutrition, leverandører og kunder. Systemet sporer elektronisk alle foderpartier tilbage til deres råvarer og giver nøjagtige og tilgængelige oplysninger om alle foderingredienser, produktionsprocesser og leverancer. Hurtig offentliggørelse af oprindelse og distribution ("opstrøms og nedstrøms") sikrer overholdelse af lovkravene. Og det er afgørende for et effektivt tilbagekaldelsesprogram.

Tilknyttede sider

Vores organisation
Vores ambitioner
Bæredygtighed
Juridiske oplysninger