At arbejde hos Trouw Nutrition

Forbedring af dyresundheden ved hjælp af funktionel ernæring og foderstrategier. Det er et af de mål, vi ønsker at nå. Vil du være med til at forme fremtiden for at kunne brødføde verdens voksende befolkning?

Vores ledige stillinger

Med virksomheder placeret over hele verden og stadigt skiftende krav, er der mange jobmuligheder og muligheder. Der er et bredt udvalg af karrieremuligheder inden for økonomi, fodersikkerhed og kvalitet, informationsteknologi, ledelse, forskning og udvikling, salg, marketing, forsyningskæde, drift og en bred vifte af supportmedarbejdere.

Gå til Nutreco Careers

Vores organisation

Trouw Nutrition har en stærk markedsposition inden for fodertilsætningsstoffer, forblandinger, serviceydelser, mineraler, foder til unge dyr og specialiteter. Vi er et vigtigt bindeled mellem råvarer og produktionen af det endelige foder til besætninger. Vi påtager os vores del af ansvaret ved at investere i bæredygtige løsninger for mennesker og dyr.

Vores ambition er at samarbejde med vores leverandører og kunder om at opnå højere standarder for fødevaresikkerhed og dyresundhed. Vores ambitioner omfatter:

  • Bæredygtighed
  • Feeding the Future
  • Foder- og fødevarekvalitet
  • Sundhed og (fødevare) sikkerhed

Vores virksomhedskultur opdelt i fire kerneværdier

Kultur er ikke bare noget, der står skrevet på papir, men bør være en del af vores daglige handlinger og beslutninger som medarbejdere. Det er en vigtig måde at skille os ud på og kunne optræde som en samlet enhed. Derfor bygger vi vores kultur på disse fire kerneværdier, som gør os til Trouw Nutrition:

  • Innovation
  • Kompetent
  • Samarbejde
  • Omsorg

Mangfoldighed og rummelighed

Trouw Nutrition tror på mangfoldige og inkluderende teams, fordi de hjælper os med at forstå og betjene vores kunder og lokalsamfund bedre, og fordi de styrker vores evne til at innovere, skabe og opfinde løsninger.

Hos Trouw Nutrition er det vores passionerede medarbejdere, der gør os unikke og succesfulde. Derfor ønsker vi, at vores teams skal afspejle det mangfoldige samfund vi lever i, for at gøre Trouw Nutrition til et behageligt sted at arbejde for alle.

Vi fokuserer på:

  • Forbedring af mangfoldigheden med hensyn til køn og nationalitet
  • Fremme og tilskynde en inkluderende adfærd

At arbejde hos Trouw Nutrition

Vores organisation
Vores ambitioner
Bæredygtighed