Tarmen er den direkte forbindelse til et bedre helbred

Fremtidens mælkeproduktion handler om en bæredygtig udnyttelse af besætningen, der giver afkast i en længere periode. Her er optimal sundhed afgørende. Især nu, hvor nye videnskabelige resultater viser, at nedsat mave-tarmsundhed er en god indikator på forekomsten og påvirkningen af stofskiftesygdomme.

Utæt tarm er en vigtig årsag til tab i en besætning

Forsuring af tyktarmen påvirker tarmvæggen negativt, hvilket resulterer i en utæt tarm. Dette resulterer i inflammatoriske processer, som kræver relativt store mængder energi i form af glukose. Resultatet er lavere mælkeproduktion og udvikling af (overgangs-)sygdomme eller nedsat fertilitet. Desuden er der hos drøvtyggere fundet en klar sammenhæng mellem en utæt tarm og problemer med klovenes sundhed. En utæt tarm er derfor en vigtig årsag til tvungen nedslagning af køer. Forbedring af mave-tarmsundheden kan derfor bidrage til at øge den livslange, daglige ydelse og bedriftens rentabilitet.

Nyhed: Selko LactiBute

For at forbedre mave-tarmsundheden introducerer Trouw Nutrition produktet LactiBute. LactiBute er et patenteret præbiotikum, der forbedrer gæringen i tyktarmen og reducerer risikoen for utæt tarm. Selko LactiBute er rumen-resistent calciumgluconat, som fremmer tarmbakteriernes omdannelse af mælkesyre til butyrat (smørsyre). Butyrat styrker tarmbarrieren, reducerer tarmbetændelse og hæmmer sygdomsfremkaldende bakterier.

+0,9 kg mælk på grund af bedre mave-tarmsundhed

Der blev gennemført en praktisk valideringsprøvning i 5 måneder på 6 hollandske malkekvægsbedrifter med i alt over 900 dyr. Mælkemængden, proteinprocenten og proteinet som sådan steg alle signifikant (se tabel 1). Mælkefedtindholdet var fortsat højt, trods en stigning i mælkeproduktionen. Stigningen i produktionen takket være Selko LactiBute blev observeret for køer i alle laktationsfaser, fra tidligt til sent i laktationsperioden.

Tabel 1: Mælkeproduktionsdata pr. dag målt efter 60 dage fra undersøgelsens start. Signifikante forskelle (P<0,05) er vist med fed skrift.

Resultaterne er ikke overraskende og er i overensstemmelse med internationale undersøgelser, som også viste en gennemsnitlig stigning på 0,9 kg i den målte mælk pr. ko pr. dag. Dette skyldes en forbedret mave-tarmsundhed, som også er en vigtig faktor i midten og slutningen af laktationsperioden. Den højere mælkeproduktion, takket være Selko LactiBute, forbedrer ikke kun foderbalancen, men har også sundhedsmæssige fordele. Dette inkluderer en lettere opstart af laktationsperioden, en øget fertilitet og sundere klove.

Ansøgning

Du kan bruge Selko LactiBute både i tør- og laktationsperioden til at opnå optimal støtte til mave-tarmsundheden og mælkeproduktionen. Doseringen af Selko LactiBute er 16 g pr. dyr pr. dag i foderblanding eller tilsatte mineraler. Vi kan tilbyde en forblanding (50 g ko/dag) til dosering i foderblanderen: Maxcare LactiBute Topdress. Omkostningen for mælkeproducenten er ca. 16 cent pr. ko pr. dag. Med den nuværende mælkepris betyder det en ROI på >3, selv uden at tage højde for de sundhedsmæssige fordele. Dette gør Selko LactiBute til en meget interessant investering til at øge besætningens bæredygtighed og rentabiliteten på malkekvægsbedriften

Figur 1: Årsager til og konsekvenser af tarmacidose eller utæt tarm

 

Er du interesseret i at finde ud af, hvad Selko LactiBute kan gøre for din mælkeproduktion?