Gratis analyse af dit vådfoder

Anvender din besætning biprodukter fra foderindustrien som grisefoder? Så kan der være visse udfordringer forbundet hermed!

Næringsrige biprodukter kan være en ideel fødekilde for mikroorganismer der med stor sandsynlighed kan forårsage skade på dine grise og ikke mindst på din produktionsøkonomi. Tidligere analyser har bl.a. vist mug, forkert PH-værdi eller for mange gærceller i vådfoderet. Disse problemer har været skadelige for besætningerne, men efter ændringsforslag fra vores tekniske ekspert har resultaterne været større fravænningsgrise, ædelystne søer, sundere mavetarme og bedre malkeevner. Mistænker du problemer med dit vådfoder, eller er du bare nysgerrig på foderets tilstand og mulig optimering? 


Anmod om en gratis foderanalyse